Wednesday, 29/06/2022 - 04:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Nam Tiến. Hotline 0869544358
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON NAM TIẾN HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 30/8/2021 Chi bộ Trường Mầm non Nam Tiến họp triển khai công tác tháng 9 năm học 2021 - 2022. 

- Về dự có thành phần Ban thường vụ Đảng bộ xã Nam Tiến: Đ/c Tạ Văn Hồng - Uỷ viên Ban thường vụ - Phó bí thư thường trực Đảng bộ xã Nam Tiến.

Nhà trường: 26/26 đ/c đảng viên trong chi bộ có mặt đông đủ.

 

HỌP CHI BỘ

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2021-2022

I. Thành phần:

 - Thành phần Ban thường vụ Đảng bộ xã Nam Tiến: Đ/c Tạ Văn Hồng- Uỷ viên Ban thường vụ - Phó bí thư thường trực Đảng bộ xã Nam Tiến về dự.

Nhà trường: 26/26 đ/c đảng viên trong chi bộ có mặt đông đủ.

II Thời gian- dịa điểm:

Vào hồi 14h00 phút ngày 30 tháng 8 năm 2021. Tại Hội trường trường Mầm non Nam Tiến

- Chủ toạ: Đc Trần Lam Giang

- Thư ký: Đ/c Ngô Thị Thanh Thuỷ

III. Nội dung: Đánh giá công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9/2021. Phân công nhiệm vụ cho Đảng viên trong năm học 2021-2022

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 8/2021.

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Chi ủy thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng ủy xã Nam Tiến và Nghị quyết của Đảng các cấp.

Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thưc hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.

Thực hiện tốt Tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020-2021, viết bài thu hoạch đã được đánh giá xếp loại 30/30 bài xếp loại khá; Thực hiện tốt bồi dưỡng lí luận chính trị, lý tưởng, không vi phạm đạo đức nhà giáo, tính tiên phong của người Đảng viên.

Tiếp tục triển khai và thực hiện các công văn chỉ đạo về phòng chống dich covid-19 của cấp trên.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo kế hoạch, đảm bảo an toàn. Kết quả: Tuyển sinh được 471/547 trẻ thiếu 76 trẻ.

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022 duyệt với PGD.

- Thông qua Quyết định Phân công nhân viên nấu bếp, Giáo viên chủ nhiệm, phân trẻ theo độ tuổi, phù hợp sỹ số và vùng miền.

- Đã dự Hội Nghị Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 trực tuyến của Phòng GD Mầm non- Sở GD. Dự Hội Nghị Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Phòng GD, của bậc học MN thị xã Phổ Yên. Trường Mn Nam Tiến nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên hoàn thành XS nhiệm vụ về nhì khối thi đua năm học 2020-2021.

Công tác chuyên môn:

- Đã tổ chức Bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề ATGT, tập huấn sư phạm Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2021 cho CBGVNV nhà trường năm học 2021-2022. Đánh giá xếp loại 30/30 bài xếp loại khá báo cáo kết quả về Đảng bộ xã Nam Tiến và PGD.

Đã vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp, trang trí lớp học sẵn sàng cho năm học mới. Nhà trường đã rà soát bảo dưỡng hệ thống điện nước, trồng lại chậu hoa cây cảnh, trang trí môi trường bên ngoài 2 điểm trường (Trung tâm, xóm Đồi) xóm Hộ Sơn đang trong ké hoạch cải tạo của PGD.

2 đ/c  CBQL học lớp TCLLCT và sơ cấp, 01 đ/c Dương Thị Thanh học lớp cảm tình Đảng.

- Các lớp đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản và đăng kí nhu cầu các lớp, giao cho đ/c Hà kế toán xây dựng nhu cầu mua sắm cho năm học mới.

-  Các tổ đã họp tổ giới thiệu nhân sự, kiện toàn trổ trưởng, tổ phó 3 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng.

II. Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 09/2021.

1. Công tác tư tưởng chính trị

 Chi bộ tiếp tục lãnh đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cấp trên và pháp luật nhà nước.

Chỉ đạo các CB,GV,Nv thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn trong chăm sóc, giáo dục trẻ

- Tiếp tục Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hè 2021 .

- Bộ phận chuyên môn lên kế hoạch thực hiện chương trình GDMN theo thông tư 52/TT-BGD phù hợp điều kiện trường lớp, nhu cầu hứng thú của trẻ.

- Các bộ phận thâm mưu, Lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm.

- Kế hoạch dự kiến tựu trường: Thực hiện nghiêm chỉ thị 18/CT-UBND ngày 29/8/2021, và chỉ đạo của PGD Phổ Yên: Dừng tựu trường. Dừng khai giảng trực tiếp kết hợp khai giảng trực tuyến. Giao cho bộ phận chuyên môn kết hợp công đoàn đoàn thanh niên chuẩn bị mọi điệu kiện cho khai giảng trực tuyến, chuẩn bị năm học mới.

- Đ/c kế toán xây dựng nhu cầu mua sắm đồ dùng, trang thiết bị theo đăng kí các nhóm lớp, các bộ phận, xây dựng Đc Hà xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, dự kiến các khoản thu hộ, chi hộ, các khoản thoả thuận theo các văn bản hướng dẫn của các cấp phê duyệt PGD, báo cáo HĐND xã.

Ban Giám hiệu tổ chức họp rà soát nhân sự tổ trưởng, tổ phó các tổ giới thiệu và dự kiến phân công các tổ.

Thành lập các Hội đồng, các tổ giúp việc theo quy định và theo hướng dẫn của PGD.

3. Phân công nhiệm vụ cho Đảng viên phụ trách các tổ.(Có bảng phân công nv cụ tể kèm theo)

4. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

BCH CĐ phối hợp với BGH chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với GV,NV nhà trường. Thăm hỏi động viên công đoàn viên kịp thời.

 + Về cơ sở vật chất, kỷ luật học đường.

- BGH thường xuyên kiểm tra, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và ứng xử có văn hóa

- Bộ phận quản lý cơ sở vật chất đã có phương án PCCC.

- Tiếp tục tham mưu với PGD về việc đẩy nhanh chủ trương xây dựng, sửa chữa phòng học tại  điểm trường Hộ Sơn;

- Xây dưng kế hoạch thu chi năm học 2021-2022 theo công văn hướng dẫn của cấp trên.

5. Công tác tổ chức - xây dựng, phát triển Đảng:

+ Công tác xây dựng phát triển Đảng: Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ 01 quần chúng để giới thiệu kết nạp Đảng.

- Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết. Đoàn kết trung thực trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê thẳng thắn. Gương mẫu đầu tàu trong mọi công tác lôi cuốn quần chúng tham gia các phong trào thi đua do Nhà trường cũng như Đoàn thể phát động.

- Công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục giúp đỡ quần chúng Dương Thị Thanh, Hướng dẫn quần chúng hoàn tất hồ sơ kết nạp Đảng, kịp thời kết nạp trong quý IV-2021.

- Công đoàn, đoàn thanh niên Tiếp tục bồi dưỡng nhân tố tích cực cho Đảng

+ Công tác kiểm tra - Giám sát:

- Ban chi ủy kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng và những điều ĐV không được làm và giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn thể đảng viên trong chi bộ, giám sát việc thực hiện đạo đức nhà giáo

- Triển khai các văn bản nghị quyết của cấp trên.

III. Thảo luận

IV. Đc Bí thư chi bộ kết luận:

Các bộ phận thực hiện như kế hoạch đã phân công.

Sau khi kết luận 100% các đ/c đảng viên trong chi bộ nhất trí không ai có ý kiến bổ sung.

Biên bản kết thúc hồi 16h05 phút cùng ngày

 


Tác giả: Thanh Thủy
Nguồn:Lam Giang Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 23
Tháng 06 : 395
Năm 2022 : 5.238