Wednesday, 29/06/2022 - 04:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Nam Tiến. Hotline 0869544358
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Nam Tiến tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, ngày 25 tháng 05 năm 2022 trường mầm non Nam đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, năm học 2021 – 2022.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, ngày 25 tháng 05 năm 2022 trường mầm non Nam đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, năm học 2021 – 2022.

Thành phần gồm có:

Về phía nhà trường

- Đ/c Trần Lam Giang - Hiệu trưởng - Chủ tọa.

- Đ/c Dương Quỳnh Phương - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Ngô Thị Thanh thủy - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Thị Hà – Kế toán

- Đ/c Lê Thị Sinh – Nhân viên y tế - Tổ trưởng tổ văn phòng

* Về phía Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Ông Nguyễn Quang Nguyên - Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường.

- Các ông/bà là trưởng/phó ban đại diện cha mẹ học sinh của 19 nhóm, lớp năm học 2021 – 2022.

Trong buổi họp, đ/c Trần Lam Giang đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022: Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, kết quả thực hiện các phong trào, kết quả tổ chức các ngày hội, ngày lễ cho trẻ, công khai tất cả các khoản thu chi của nhà trường cho các bậc phụ huynh nắm rõ. Thông qua kế hoạch tổ chức “Tổng kết năm học 2021 – 2022” cho trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - thông báo các khoản thu chi quỹ hội phụ huynh nhà trường trong năm học 2021 – 2022.

Ông Nguyễn Quang Nguyên đại diện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2021 - 2022 đã có một số ý kiến đóng góp giúp cho Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học sau phối hợp hiệu quả hơn.

Sau khi lắng nghe ý kiến, phát biểu thì 100% ban đại diện cha mẹ học sinh trường đều đồng ý và nhất trí với các kết quả hoạt động của nhà trường cũng như của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp ban đại diện phụ huynh các lớp cuối năm học:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, ngày 25 tháng 05 năm 2022 trường mầm non Nam đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, năm học 2021 – 2022.

Thành phần gồm có:

Về phía nhà trường

- Đ/c Trần Lam Giang - Hiệu trưởng - Chủ tọa.

- Đ/c Dương Quỳnh Phương - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Ngô Thị Thanh thủy - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Thị Hà – Kế toán

- Đ/c Lê Thị Sinh – Nhân viên y tế - Tổ trưởng tổ văn phòng

* Về phía Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Ông Nguyễn Quang Nguyên - Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường.

- Các ông/bà là trưởng/phó ban đại diện cha mẹ học sinh của 19 nhóm, lớp năm học 2021 – 2022.

Trong buổi họp, đ/c Trần Lam Giang đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022: Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, kết quả thực hiện các phong trào, kết quả tổ chức các ngày hội, ngày lễ cho trẻ, công khai tất cả các khoản thu chi của nhà trường cho các bậc phụ huynh nắm rõ. Thông qua kế hoạch tổ chức “Tổng kết năm học 2021 – 2022” cho trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - thông báo các khoản thu chi quỹ hội phụ huynh nhà trường trong năm học 2021 – 2022.

Ông Nguyễn Quang Nguyên đại diện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2021 - 2022 đã có một số ý kiến đóng góp giúp cho Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học sau phối hợp hiệu quả hơn.

Sau khi lắng nghe ý kiến, phát biểu thì 100% ban đại diện cha mẹ học sinh trường đều đồng ý và nhất trí với các kết quả hoạt động của nhà trường cũng như của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp ban đại diện phụ huynh các lớp cuối năm học:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, ngày 25 tháng 05 năm 2022 trường mầm non Nam đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, năm học 2021 – 2022.

Thành phần gồm có:

Về phía nhà trường

- Đ/c Trần Lam Giang - Hiệu trưởng - Chủ tọa.

- Đ/c Dương Quỳnh Phương - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Ngô Thị Thanh thủy - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Thị Hà – Kế toán

- Đ/c Lê Thị Sinh – Nhân viên y tế - Tổ trưởng tổ văn phòng

* Về phía Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Ông Nguyễn Quang Nguyên - Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường.

- Các ông/bà là trưởng/phó ban đại diện cha mẹ học sinh của 19 nhóm, lớp năm học 2021 – 2022.

Trong buổi họp, đ/c Trần Lam Giang đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022: Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, kết quả thực hiện các phong trào, kết quả tổ chức các ngày hội, ngày lễ cho trẻ, công khai tất cả các khoản thu chi của nhà trường cho các bậc phụ huynh nắm rõ. Thông qua kế hoạch tổ chức “Tổng kết năm học 2021 – 2022” cho trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - thông báo các khoản thu chi quỹ hội phụ huynh nhà trường trong năm học 2021 – 2022.

Ông Nguyễn Quang Nguyên đại diện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2021 - 2022 đã có một số ý kiến đóng góp giúp cho Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học sau phối hợp hiệu quả hơn.

Sau khi lắng nghe ý kiến, phát biểu thì 100% ban đại diện cha mẹ học sinh trường đều đồng ý và nhất trí với các kết quả hoạt động của nhà trường cũng như của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp ban đại diện phụ huynh các lớp cuối năm học:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, ngày 25 tháng 05 năm 2022 trường mầm non Nam đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, năm học 2021 – 2022.

Thành phần gồm có:

Về phía nhà trường

- Đ/c Trần Lam Giang - Hiệu trưởng - Chủ tọa.

- Đ/c Dương Quỳnh Phương - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Ngô Thị Thanh thủy - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Thị Hà – Kế toán

- Đ/c Lê Thị Sinh – Nhân viên y tế - Tổ trưởng tổ văn phòng

* Về phía Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Ông Nguyễn Quang Nguyên - Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường.

- Các ông/bà là trưởng/phó ban đại diện cha mẹ học sinh của 19 nhóm, lớp năm học 2021 – 2022.

Trong buổi họp, đ/c Trần Lam Giang đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022: Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, kết quả thực hiện các phong trào, kết quả tổ chức các ngày hội, ngày lễ cho trẻ, công khai tất cả các khoản thu chi của nhà trường cho các bậc phụ huynh nắm rõ. Thông qua kế hoạch tổ chức “Tổng kết năm học 2021 – 2022” cho trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - thông báo các khoản thu chi quỹ hội phụ huynh nhà trường trong năm học 2021 – 2022.

Ông Nguyễn Quang Nguyên đại diện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2021 - 2022 đã có một số ý kiến đóng góp giúp cho Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học sau phối hợp hiệu quả hơn.

Sau khi lắng nghe ý kiến, phát biểu thì 100% ban đại diện cha mẹ học sinh trường đều đồng ý và nhất trí với các kết quả hoạt động của nhà trường cũng như của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp ban đại diện phụ huynh các lớp cuối năm học:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, ngày 25 tháng 05 năm 2022 trường mầm non Nam đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, năm học 2021 – 2022.

Thành phần gồm có:

Về phía nhà trường

- Đ/c Trần Lam Giang - Hiệu trưởng - Chủ tọa.

- Đ/c Dương Quỳnh Phương - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Ngô Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Thị Hà – Kế toán

- Đ/c Lê Thị Sinh – Nhân viên y tế - Tổ trưởng tổ văn phòng

* Về phía Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Ông Nguyễn Quang Nguyên - Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường.

- Các ông/bà là trưởng/phó ban đại diện cha mẹ học sinh của 19 nhóm, lớp năm học 2021 – 2022.

Trong buổi họp, Đ/c Trần Lam Giang đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022: Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, kết quả thực hiện các phong trào, kết quả tổ chức các ngày hội, ngày lễ cho trẻ, công khai tất cả các khoản thu chi của nhà trường cho các bậc phụ huynh nắm rõ. Thông qua kế hoạch tổ chức “Tổng kết năm học 2021 – 2022” cho trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - thông báo các khoản thu chi quỹ hội phụ huynh nhà trường trong năm học 2021 – 2022.

Ông Nguyễn Quang Nguyên đại diện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2021 - 2022 đã có một số ý kiến đóng góp giúp cho Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học sau phối hợp hiệu quả hơn.

Sau khi lắng nghe ý kiến, phát biểu thì 100% ban đại diện cha mẹ học sinh trường đều đồng ý và nhất trí với các kết quả hoạt động của nhà trường cũng như của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp ban đại diện phụ huynh các lớp cuối năm học:


Tác giả: Trường Mầm non Nam Tiến
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 23
Tháng 06 : 395
Năm 2022 : 5.238